HİZMETLER

TOZ MARUZİYETİ

İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

Tozlar, çeşitli organik ve anorganik maddelerden, aşınma, parçalanma, ufalanma, yanma sonucu oluşan ve kimyasal özellikleri, kendisini oluşturan maddenin özelliklerine benzeyen maddelerdir.

Solunan tozların tane büyüklükleri ve tutuldukları bölgeler:

> 10 Mikrondan Büyük Geniz bölgesi

5 – 10 Mikron Gırtlaktan akciğere kadar olan bölge

0.5 – 5 Mikron Hiçbir bölgede tutulmaz
 

TOZLARIN SINIFLANDIRILMASI (toplam toz ölçümü ve solunabilir toz ölçümü)

Ortam havasının tozluluğu iki şekilde tanımlanabilir.
Bir m3 hava içindeki tozun mg olarak ağırlığı, (Gravimetrik Yöntem)
Bir cm3 hava içindeki tozun tane sayısı, (Toz sayma Yöntemi)

Tozlar, tane büyüklüğüne göre üçe ayrılabilir.
 

Kaba Toz

Çapı 10 mikrondan büyük olan tozlardır. Durgun havada gittikçe yer çelimi gücü ile artan bir hızla yere doğru hareket eder.
 

Normal Toz

Çapı 0.1 -10 mikron arasında olan tozlardır. Durgun havada sabit bir hızla yere doğru hareket eder.
 

İnce Toz

Çapı 0.1 mikron ve daha küçük olan tozlardır.Gürültü Maruziyeti

Titreşim Maruziyeti

Toz Maruziyeti

Aydınlatma Ölçümü

Su Analizi

Ortam Gürültü Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü

Gaz Ölçümü

Elektromanyetik Alan Ölçümü