HİZMETLER

GAZ ÖLÇÜMÜ

İş Hijyen Ölçümleri içerisinde kimyasal maddelere maruziyet ile oluşabilecek meslek hastalıkların önüne geçmek ve kimyasal maddelerden kaynaklı risklere karşı gerekli tedbirlerin alınması açısından Gaz Ölçümü iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir konudur.

İşyeri gaz ölçümü yapılacak bölümlerde kullanılan kimyasal maddelerin malzeme güvenlik formları (MSDS) incelenerek muhtemel olası gazların doğru belirlenmesi gereklidir.
 

Gaz Ölçümleri

Gaz Ölçümünde, bazı kimyasallar için sınır değerler İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ‘nde verilmiştir.
 

Kurşun

İSGT. Madde 61/7 İşyeri havasından, periyodik olarak numuneler alınarak kurşun miktarı tayin edilecek ve bu miktarın 0, 15 miligram/metreküpü geçmemesi sağlanacaktır.
 

Civa

İSGT. Madde 62/3 İşyeri havasından periyodik olarak numuneler alınarak, civa seviyesi tayin edilecek ve bu seviyenin 0, 075 miligram/metreküpten yukarıya çıkmaması sağlanacaktır.
 

Arsenik

İSGT. Madde 63/3 Arsenik ile çalışılan yerlerdeki çevre havasından periyodik olarak numune dumanının, çevre havasına yayılması önlenecektir. Kaplama tanklarının kenarlarına, sıvı seviyesine yakın, uygun aspirasyon sistemi kurulacak, çevre havasında kadmiyum miktarı, 0, 1 miligram/metreküpü geçmeyecektir.
 

Berilyum

İSGT. Madde 69/1 Berilyum ve bileşiklerinin kullanıldığı işyerlerinde, genel havalandırma ile birlikte, uygun aspirasyon sistemi kurulacak ve bu işyeri havasında, berilyum miktarı (2) miligram/metreküpü geçmeyecektir
 

Benzen

İSGT. Madde 71/5 Benzen ile çalışılan işyerlerinde, benzenin havadaki konsantrasyonu, hacmen milyonda 20 den fazla olmayacaktır. Daha yüksek benzen konsantrasyonuyla çalışmak zorunluluğu bulunan işyerlerinde, işçilere uygun hava maskeleri, sıvı benzen ile çalışılan hallerde, özel ayakkabı, eldiven ve özel iş elbisesi gibi korunma araçları verilecektir.
 

Karbon Sülfür

İSGT. Madde 74/2 Karbon sülfür ile çalışılan yerlerde, genel havalandırma ile birlikte, uygun aspirasyon sistemi kurulacak, çalışmalar, kapalı sistemde olacak ve işyeri havasındaki karbon sülfür miktarı hiç bir şekilde 20 P.P.M.veya 60 miligram/metreküpü geçmeyecektir.
 

Kükürtlü hidrojen

İSGT. Madde72/2 İşyeri havasındaki kükürtlü hidrojen miktarı, hacim olarak milyonda 20 yi geçmeyecektir.Gürültü Maruziyeti

Titreşim Maruziyeti

Toz Maruziyeti

Aydınlatma Ölçümü

Su Analizi

Ortam Gürültü Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü

Gaz Ölçümü

Elektromanyetik Alan Ölçümü